X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
三昧無他意 妙在內心空
畫竹真是竹 畫佛亦如是

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年07月行事曆

06月

金聖寺2019年07月行事曆

08月
  1  2   3   4   5   6  
7 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
8   9   10   11   12   13  
14 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
15   16   17   18   19   20  
21 慶祝觀音菩薩成道法會
8:15AM 開始
22   23   24   25   26   27  
28 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
29   30   31      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)