X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
有過能改 善莫大焉
無功可述 惡貫滿矣

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2017年10月行事曆

09月

金聖寺2017年10月行事曆

11月
1 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
2   3   4   5   6   7  
8 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:15AM-10:50AM
9   10   11   12   13   14  
15 大悲法會
8:15AM-10:45AM
16   17   18   19   20   21  
22 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:15AM-10:50AM
23   24   25   26   27   28  
29 敬老節
8:30AM-2:00PM
30   31       


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)