X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
少惱少病少私慾
多祿多壽多福田

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年09月行事曆

08月

金聖寺2019年09月行事曆

10月
1  2   3   4   5   6   7  
8   9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22   23   24   25   26   27   28  
29   30        


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)