X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
大悲大咒通地天 一百一千十王歡
大慈大悲能袪病 孽鏡一照匾高懸

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年04月行事曆

03月

金聖寺2020年04月行事曆

05月
      1  2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16   17   18  
19   20   21   22   23   24   25  
26   27   28   29   30     


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)