X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
若錯因果墮地獄
明辨是非見法王

素食合天心

環保素食

環保素食 » 素食合天心 » 佛陀如是說

諸經2013-01-10

《楞伽經》云:「一切眾生,從無始來,在生死中,輪迴不息,靡不曾做父母兄弟,男女眷屬,乃至朋友親愛使,易生而受鳥獸等身,云何於中取之而食。」
《梵網經》云:「若佛子,以慈心故,行放生業,一切男子是我父,一切女人是我母,我生生無不從之受生,故六道眾生,皆是我父母,而殺而食者,即殺我父母。」

觀看 »

楞嚴經‧四種清淨明誨2013-01-10

阿難!又諸世界六道眾生,其心不殺,則不隨其生死相續。
汝修三昧,本出塵勞,殺心不除,塵不可出。縱有多智,禪定現前,如不斷殺,必落神道;上品之人為大力鬼,中品則為飛行夜叉、諸鬼帥等,下品當為地行羅剎。彼諸鬼神,亦有徒眾,各各自謂成無上道。

觀看 »

楞伽阿跋多羅寶經卷第四2013-01-10

大慧菩薩說偈問已,復白佛言:「惟願世尊,為我等說食不食肉功德過惡。我及諸菩薩於現在未來,當為種種悕望食肉眾生分別說法,令彼眾生慈心相向,得慈心已,各於住地清淨明了,疾得究竟無上菩提。聲聞緣覺自地止息已,亦復逮成無上菩提。惡邪論法諸外道輩,邪見斷常顛倒計著,尚有遮法不聽食肉,況復如來世間救護,正法成就而食肉耶?」

觀看 »